Khai báo hải quan gửi hàng đi Mỹ UPS và Fedex

Các hãng vận chuyển khác yêu cầu các gói hàng gửi đến các vùng lãnh thổ của Mỹ (như Puerto Rico) để làm theo định dạng địa chỉ nhất định để nhận báo giá hoặc gửi nhãn vận chuyển. Trong nhiều trường hợp, bạn cần điền vào tờ khai hải quan, mặc dù người vận chuyển coi lô hàng đó là hàng hoá nội địa.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các yêu cầu cho USPS , FedEx / UPS , UPS Mail Innovations, cũng như một danh sách các chữ viết tắt hai ký tự cho các lãnh thổ của Mỹ. Thông thường, các nhà cung cấp USPS sẽ yêu cầu cả nước được liệt kê là Mỹ, trong khi UPS và FedEx sẽ yêu cầu quốc gia đó là tên lãnh thổ đầu vào - tên quốc gia. Quay về trang chủ tại đây

Vận chuyển hàng đi Mỹ USPS

Các  USPS  đòi hỏi các khách hàng sử dụng viết tắt hai nhân vật cho tiểu bang / khu vực và Mỹ cho đất nước.

Dưới đây là ví dụ về việc chuyến hàng của USPS đến Puerto Rico sẽ như thế nào khi vận chuyển với USPS:


Khai báo hải quan gửi hàng đi Mỹ UPS và Fedex

Lưu ý: Đối với chuyến hàng USPS đi các Tuyến đường Hợp đồng Đường cao tốc Puerto Rico, thông tin đường địa chỉ chính xác theo định dạng này "HC 1 BOX 18" - vui lòng loại bỏ các chỉ dẫn bổ sung, chẳng hạn như tên của các ngành.

=> Xem thêm: Gửi hàng đi mỹ nhanh

* Nếu tùy chọn khai báo hải quan không có sẵn trong chi tiết của đơn đặt hàng, hãy thay đổi quốc gia từ Mỹ sang một quốc gia khác. Sau đó, làm mới lại cửa sổ trình duyệt. Mục Tờ khai hải quan hiện có sẵn. Thay đổi quốc gia trở lại Mỹ và nhập thông tin hải quan thích hợp vào đơn đặt hàng. Bạn có thể cần phải bỏ chọn tùy chọn tự động sửa trong quá trình này.

Vận chuyển hàng đi Mỹ Fedex và UPS

FedEx và UPS thường yêu cầu chữ viết tắt gồm hai ký tự cho tiểu bang / vùng và tên toàn bộ lãnh thổ của đất nước ( các dịch vụ UPS Mail Innovations là những ngoại lệ đối với trường hợp này ).

Dưới đây là ví dụ về chuyến hàng FedEx / UPS đến Puerto Rico sẽ như sau:


Khai báo hải quan gửi hàng đi Mỹ UPS và Fedex

Lưu ý rằng bạn sẽ được hiển thị các dịch vụ vận chuyển quốc tế cho các chuyến hàng của UPS và FedEx đến Puerto Rico; tuy nhiên, bạn sẽ vẫn bị tính phí trong nước. Điều này có nghĩa là bạn cũng cần phải khai báo các giá trị hải quan cho các đơn đặt hàng của bạn.

Vận chuyển hàng đi Mỹ UPS Mail Innovarions

UPS Mail Innovations là dịch vụ lai UPS / USPS có các yêu cầu riêng khi giao hàng đến các Lãnh thổ Mỹ. Đối với một số vùng lãnh thổ, tên miền đầy đủ phải được điền vào trường Tiểu Bang / Khu vực. Một số lãnh thổ thậm chí sẽ được coi là các chuyến hàng quốc tế, vì vậy vui lòng lựa chọn dịch vụ Mail Innovations quốc tế trong những trường hợp đó.

Danh sách lãnh thổ Mỹ và các từ viết tắt

Samoa thuộc Mỹ (AS)
Guam (GU)
Quần đảo Bắc Mariana (MP)
Puerto Rico (PR)
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (VI)
Quần đảo nhỏ xa xôi của Mỹ (UM): đảo Baker, đảo Howland, đảo Jarvis, đảo Johnston, đảo Kingman, quần đảo Midway, đảo Palmyra, đảo Navassa, đảo Wake.

Bài viết liên quan: